Empresa especialitzada en la impressió en rotativa offset i responsabilitzada amb el medi ambient

Avís legal

Avís legal

Totes les dades proporcionades pels usuaris d'aquest lloc web es destinaran exclusivament a les finalitats expressades en cada cas i seran tractades d'acord amb els principis de la protecció de dades que estableix en el Reglament General de Protecció de dades Europeu 2016/679.

De conformitat amb aquesta Llei, les dades personals facilitades a través d'aquest web podran ser recollides en fitxers automatitzats propietat i sota la responsabilitat d'Impressions Rotatives Offset SA (c/ Pla de l'Estany, s/n - 17181 Aiguaviva). Impressions Rotatives Offset SA garanteix la privadesa de les dades personals dels usuaris d'aquest web.

Impressions Rotatives Offset SA entén que, en el moment d'emplenar els formularis que figuren al lloc www.rotimpres.com, l'usuari es considera suficientment informat de les finalitats de la recollida de les seves dades personals i del tractament que se'n derivarà.

Els usuaris poden, en tot moment, exercir el seu dret d'accés, rectificació i cancel·lació de les dades facilitades a Impressions Rotatives Offset SA, enviant una sol·licitud escrita i firmada a la direcció indicada o al correu rrhh@rotimpres.com, incloent-hi el nom, els cognoms, el DNI i l'adreça de correu electrònic, amb les instruccions necessàries per a aquesta finalitat.