Empresa especialitzada en la impressió en rotativa offset i responsabilitzada amb el medi ambient

PreimpressióQui som?

La independència que ens proporciona el fet de no pertànyer a cap grup editor ha fet possible que l’empresa hagi pogut escollir el seu propi camí, un camí de creixement sostingut basat en l’exportació (més del 70 % de la facturació) i el futur del qual consisteix a continuar expandint el nostre prestigi arreu.

Instal·lacions

Preimpressió

Gràcies a una de les preimpressions tecnològicament més avançades, a Rotimpres facilitem la feina al client amb serveis i solucions pròpies que hem desenvolupat durant tots aquests anys d'experiències acumulades, a més de serveis i solucions alienes provinents dels nostres socis tecnològics, amb qui hem desenvolupat uns processos de treball per garantir la plena satisfacció del client.

Quines són les solucions que avui dia fan que marquem la diferència respecte la nostra competència?

ASSESSORAMENT TÈCNIC

Un equip humà itinerant forma equip amb el client i busca la millora continuada del seu producte mitjançant la millora en la preparació de fitxers. Els nostres tècnics aportaran els coneixements necessaris sobre les nostres màquines per fer de pont entre el client i Rotimpres.

CTP KODAK AMB TECNOLOGIA SQUARESPOT

Disposem de 5 línies CTP d'última tecnologia amb sistema de plegat i registre de planxes per visió artificial. Tot plegat garanteix la confecció de planxes amb gran fiabilitat.

FIABILITAT

L'ús d'un servidor FTP propi garanteix la privadesa completa i la seguretat dels fitxers dels nostres clients.

GESTIÓ DE COLOR

Hem dissenyat un sistema de gestió de color que ens permet gestionar fitxers en RGB. El resultat és una millora important de les cobertures de tinta, una fidelitat més gran en el resultat de la impressió, perquè es respecten millor els valors de les imatges originals, i més rapidesa en la preparació de fitxers per part del client, ja que s'estalvia la conversió a CMYK.

PREPRESS PORTAL

Fent servir un simple navegador web des de qualsevol punt amb connexió a Internet, aquest portal esdevé una eina bàsica d'interacció entre el client i Rotimpres. És molt intuïtiva i fàcil d'utilitzar i permet l'enviament de fitxers, la seva verificació per part d'un o més usuaris, la realització de comprovacions o correccions tècniques en línia i l'aprovació dels fitxers.

SERVEI DE TRACTAMENT D'IMATGES

Per tal de garantir la bona reproducció de les imatges dels fitxers, oferim als nostres clients un servei de tractament automàtic d'imatges basat en els programes Q-Enhancer i Photoware.

TRAMES ESTOCÀSTIQUES

Per a nosaltres és molt important tractar els nostres clients de forma diferencial. Per això Rotimpres ha estat la primera indústria gràfica que ha incorporat el tramat Staccato en impresos de paper premsa.

En què es basa?

Com que disposem de sortida de planxes CTP d'última generació amb capçals tèrmics (Trendsetter News), podem gravar les planxes amb punts de trama molt petits i precisos i garantir-ne així l'estabilitat.

El tramat estocàstic (FM, freqüència modulada) es basa a variar la quantitat i la concentració de punts de trama que es volen imprimir, però mantenint sempre la mateixa grandària de punt; d'aquesta manera, tots els punts tenen el mateix diàmetre o superfície.

Per contra, les trames convencionals (AM, amplitud modulada) es basen a variar la grandària de punt de trama que es vol imprimir, però mantenint sempre la mateixa separació entre punt i punt de trama (segons la seva lineatura de trama). És com si es dibuixessin els punts de trama de grandàries diferents, però dins d'una matriu fixa que quedaria definida per la lineatura (punt per centímetre o punt per polzada).

Avantatges principals:

Els avantatges que obtenim amb el tramat estocàstic són els següents:

  • Eliminació del moaré.
  • Eliminació del moaré original.
  • Eliminació de la roseta.
  • Impressió amb tons continus.
Altres avantatges:

A més, el tramat estocàstic té d'altres avantatges:

  • Més estabilitat del color: com que s'utilitzen punts molt petits tots iguals, la variació del punt de trama quan es recobreix de tinta és menor.
  • Menys contaminació del color del suport en què s'està imprimint, el paper: com que els punts de trama estan més junts, a l'hora de reproduir un color es redueix l'espai que deixa veure el color del suport imprès.
  • Millora de la definició de detalls: és com si la impressió estigués reproduïda a molt alta resolució.
  • Més contrast en les imatges.
  • Àmplia gama de colors impresos (més gama de colors).

FLUX DE TREBALL

El flux de treball de Prinergy Connect permet un tractament totalment automatitzat dels fitxers. L'estàndard de treball està basat en l'estàndard PDF/X.