Empresa especialitzada en la impressió en rotativa offset i responsabilitzada amb el medi ambient

PotsimpressióQui som?

La independència que ens proporciona el fet de no pertànyer a cap grup editor ha fet possible que l’empresa hagi pogut escollir el seu propi camí, un camí de creixement sostingut basat en l’exportació (més del 70 % de la facturació) i el futur del qual consisteix a continuar expandint el nostre prestigi arreu.

Instal·lacions

Potsimpressió

La postimpressió és la unitat de treball on s'atenen les demandes específiques del client pel que fa al tipus d'acabat de la publicació. Així, segons la complexitat d'aquest acabat, la postimpressió està formada per:

— Trens d'empaquetatge en línia a la rotativa: per a tots els acabats simples.
— Secció de tancament i manipulació.

 

TREN D'EMPAQUETATGE EN LÍNIA A LA ROTATIVA

Per a acabats simples

MANIPULACIÓ

Aquesta secció disposa d'uns 1.500 m² on es distribueixen el conjunt d'alçadores, encartadores i taules de treball necessàries per a la realització dels acabats més complexos que els anteriors.

Concretament, disposem d'alçadores Müller Martini © amb velocitats de treball de fins a 11.000 exemplars/h per màquina, encartadores Müller Martini © amb velocitats de treball de fins a 12.000 exemplars/h per màquina, i maquinària auxiliar (guillotines, grapadores, etc.) per a talls especials.

EMBALATGE/GESTIÓ DE RUTES

La integració del servei de gestió de rutes permet que els nostres clients guanyin temps i estalviïn costos en l’expedició dels seus productes.

Un servei opcional que pocs poden oferir.

LOGÍSTICA

Un dels nostres punts forts és la fiabilitat en les entregues. Tant si és una entrega especial expressament dissenyada per a un client com si es tracta d'una entrega agrupada en qualsevol de les múltiples rutes fixes setmanals de què disposem, la satisfacció dels nostres clients en aquest aspecte està garantida.